اسامی پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت رشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی
اسامی پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت رشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی
 ٠٩:٢٤ - 1395/11/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٤ - 1395/10/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشجویانی جدید الورود که باید دروس پیش در نیمسال اول 96-95 اخذ نمایند.
دانشجویانی جدید الورود که باید دروس پیش در نیمسال اول 96-95 اخذ نمایند.
 ١٣:١٨ - 1395/07/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
تاریخ ثبت نام الکترونیکی و انتخاب واحد پذیرفته شدگان کنکور سراسری
تاریخ ثبت نام الکترونیکی و انتخاب واحد پذیرفته شدگان کنکور سراسری
 ٠٨:٣٧ - 1395/07/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تاریخ انتخاب واحد
تمدید تاریخ انتخاب واحد
 ١٢:١٠ - 1395/06/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>