آقای قاسم سبحانی

 

در سال  1370 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل شدند . پس از سپری نمودن دوران خدمت ، در مرداد ماه 1371 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به منظور گذراندن طرح هیات علمی در بخش بیهوشی این دانشگاه در بیمارستان شهید محمدی شروع به فعالیت نمودند و همزمان با دانشکده پیراپزشکی نیز همکاری داشتند .در سال 1379بصورت رسمی آزمایشی به عضویت هیات علمی دانشکده پیراپزشکی پذیرفته شدند .و از سال 1382تا کنون بعنوان مدیر گروه پیراپزشکی مشغول خدمت می باشند .در طی این مدت  تعداد   13  مقاله در مجلات علوم  پزشکی  به چاپ رساندند و دارای دو مقاله ISI   بعنوان نفر اول و یک مقاله  Pub Med  نفر دوم می باشند و کتاب در حیطه بیهوشی و فوریت های پزشکی تالیف نموده اند . در سال های 1389 – 1391 و 1393 بعنوان استاد نمونه انتخاب شدند و در سال 1393 به عنوان مربی پژوهشگر برتر سال دانشگاه علوم پزشکی معرفی شدند.

آقای محمد صادق گل وردی

        

 

 

 

 

 

آقای حمیدرضا میری