آقای قاسم سبحانی

 

در سال  1370 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل شدند . پس از سپری نمودن دوران خدمت ، در مرداد ماه 1371 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به منظور گذراندن طرح هیات علمی در بخش بیهوشی این دانشگاه در بیمارستان شهید محمدی شروع به فعالیت نمودند و همزمان با دانشکده پیراپزشکی نیز همکاری داشتند .در سال 1379بصورت رسمی آزمایشی به عضویت هیات علمی دانشکده پیراپزشکی پذیرفته شدند .و از سال 1382تا کنون بعنوان مدیر گروه پیراپزشکی مشغول خدمت می باشند .در طی این مدت  تعداد   13  مقاله در مجلات علوم  پزشکی  به چاپ رساندند و دارای دو مقاله ISI   بعنوان نفر اول و یک مقاله  Pub Med  نفر دوم می باشند و کتاب در حیطه بیهوشی و فوریت های پزشکی تالیف نموده اند . در سال های 1389 – 1391 و 1393 بعنوان استاد نمونه انتخاب شدند و در سال 1393 به عنوان مربی پژوهشگر برتر سال دانشگاه علوم پزشکی معرفی شدند.

آقای محمد صادق گل وردی

        

 

 

 

 

 

خانم راضیه بیگی

در مهرماه 1362 در شهرستان بروجن متولد شد.دوره کارشناسی را درسال 1386 و کارشناسی ارشد را در سال 1389 در رشته پرستاری به اتمام رسانده و از سال 89 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان مربی هیات علمی مشغول به فعالیت می‌باشند. از سال 1391 تاکنون مسئولیت دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری-مامایی و پیراپزشکی بندرعباس را به عهده دارند. در سال 1390 کتاب برونوسودارث(بخش کلیه و مجاری ادراری) را که منبع اصلی برای دانشجویان پرستاری است به همراهی سایر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ترجمه نمودند. به فعالیت و پژوهش دز زمینه تفکر انتقادی و آموزش پزشکی علاقمند می‌باشند.

 

خانم فرزانه برخورداری

فرزانه برخورداری،تیرماه 1368 در شهر بندرعباس متولد شد.دوره کارشناسی را در سال 1387 در رشته هوشبری و کارشناسی ارشد فیزیولوژی را در سال 1393 به اتمام رساند و در سال 1393 در دانشکده پیراپزشکی هرمزگان به عنوان مربی هیئت علمی مشغول به فعالیت می‌باشد.

 

خانم فاطیما رضایی

فاطیما رضایی متولد 1368 می‌باشد که در سال 1387 در رشته کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پذیرفته شد و در سال 1391 فارغ التحصیل شد و در همان سال در رشته علوم تشریحی دانشگاه تربیت مدرس ادامه تحصیل داد و همزمان با تحصیل در بخش اناق عمل بیمارستان ولیعصر(عج)،مشغول به کار شد و در سال 1393 مقطع کارشناسی ارشد را به پایان رساند و پس از آن با دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با عنوان طرح هیئت علمی مشغول به همکاری می‌‌باشد.