جناب آقای محمد حق پرست

عضو هیئت علمی و مدیر گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی واحد بندرعباس

مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی را در سال 1385 از دانشگاه مشهد اخذ نمودند هم اکنون مسئول فیزیک بهداشت کل استان هرمزگان، مدیر گروه رادیولوژی، مدیر داخلی پرتودرمانی، مدیر مرکز تصویربرداری، رئیس انجمن پرتونگاران استان هرمزگان و فیزیست پرتودرمانی می باشند. فیلد مورد علاقه تحقیقاتی ایشان پرتودرمانی و تصویربرداری می باشد و  هم اکنون استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رادیولوژی ورودی 1394 می باشند.

 

سرکار خانم مهدیه افخمی

عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی واحد بندرعباس

مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی خود را در سال 1390 از دانشگاه تهران اخذ نمودند. هم اکنون مسئولیت اجرایی ایشان فیزیست پرتودرمانی و استاد راهنمای گروه رادیولوژی ورودی 1393 می باشد زمینه  مورد علاقه تحقیقاتی ایشان پرتودرمانی و تصویربرداری می باشد.         

 

جناب آقای وریا پروایی

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی گروه رادیولوژی واحد بندرعباس

مقطع کارشناسی فیزیک را در سال 1384 در دانشگاه کردستان اخذ نمودند و در سال 1391 موفق به دریافت کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند. عنوان پایان نامه ایشان در مقطع کارشناسی ارشد "ارزیابی دزیمتریک وجود ناهمگنی ها در میدانهای کوچک فوتونی با استفاده از پلیمر ژل دزیمتر و فیلمهای گاف کرومیک و شبیه سازی مونت کارلو" می باشد. 

 

 

سرکار خانم لیلی درویش 

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی گروه رادیولوژی واحد بندرعباس

مقطع کارشناسی رادیولوژی را در سال 1391 از دانشگاه شیراز اخذ نمودند و در سال 1394 موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در زمینه رادیوتراپی با عنوان بهینه سازی توزیع دوز در براکی تراپی - شیمی درمانی همزمان در سرطان ریه با توری ویکریل شامل 50 عدد دانه ید -125 از دانشگاه شیراز شدند وی هم اکنون استاد راهنمای گروه رادیولوژی ورودی 1392 می باشد.