خانم دکتر خجسته شریفی سراسیابی

استادیار انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه های شهید بهشتی و  تهران گذرانده است. ابتدا در آزمایشگاه های تشخیص طبی بعنوان کارشناس آزمایشگاه مشغول به کار شد. در سال 1374 بعنوان مربی عضو هیئت علمی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را شروع کرد و در سال 1388 با اخذ مدرک دکترا به فعالیت های خود ادامه داد. موفق به کسب رتبه اول در مقطع Ph.D  و دو بار استاد نمونه دانشگاه شده است. هم اکنون در سمت مدیر گروه علوم آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی مشغول به کار است. از علائق پژوهشی ایشان، مالاریا و انگل های روده ای می باشد.

 

 خانم دکتر افسانه کرمستجی

 

 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، دانشکده پیراپزشکی ، گروه علوم آزمایشگاهی می باشد. ایشان تحصیلات خود را در رشته میکروب شناسی در دانشگاه تهران دانشکده علوم و سپس در مقطع کارشناسی ارشد در رشته میکروب شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقطع دکتری باکتری شناسی پزشکی را در دانشگاه تربیت مدرس تهران باکسب رتبه اول طی نمودند. ایشان از سال 1376 به عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آمده اند و عملکرد پژوهشی ایشان مقالاتی در زمینه مقاومت های آنتی بیوتیکی و عفونت های بیمارستانی می باشد که در مجلات علمی و در کنگره های بین المللی و بومی ارائه شده اند.

 

آقای مجید ترماحی