• مراسم افتتاح ساختمان سلف سرویس دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی

  • ولادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) مبارک باد.

  • روز دانشجو مبارک

سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved